Chính sách bảo hành, bảo trì

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

– Bảo trì trọn đời.